El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Inici >> Tipus de Contracte >> Subministraments

Subministraments

Contracte menor Instal·lació de la infraestructura de xarxa per a dotar d’accés a Internet a les aules de l’Escola de Música de l’Ajuntament de Pollença

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: c44bd99bf7dec2c1a5d02493a2a9ce211acca285
Data de publicació: 03/agost/2020
Emprenta digital SHA1: 6e1c0c89a553e8a83c7407af183d44a05c3cd4ac
Data de publicació: 03/agost/2020

Contracte menor subministra de material i equipament de gimnàs per l'àrea d'esport

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 8c9326205f22dbb282b540fa4ad0248f84c44934
Data de publicació: 29/juny/2020
Emprenta digital SHA1: c34009e4aa561bbaa8ef334d944ca52df513271b
Data de publicació: 29/juny/2020
Emprenta digital SHA1: 45d1d36a510a8e1db61a406158df1146c8e0abb2
Data de publicació: 29/juny/2020
Emprenta digital SHA1: a8db9638fa8bb3ba0e9d883a9d24851bec1a902d
Data de publicació: 10/juliol/2020
Emprenta digital SHA1: 1f9747610e9b1a3551b5225828d80d33759f65a7
Data de publicació: 10/juliol/2020

Contracte menor subministra d'ordinadors de sobretaula i thinstation

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: b85658151f8c4f3c51f39e2d84465eb20d68f421
Data de publicació: 23/juny/2020
Emprenta digital SHA1: e54fc499231e7003899b69cb4334b76ea6c350da
Data de publicació: 23/juny/2020
Emprenta digital SHA1: 687dfc38aea8a8a0b5dfdcd4daf24de6ce0282df
Data de publicació: 23/juny/2020
Emprenta digital SHA1: a8a6efd016e52f4d1c381ba108c1e31adb18048c
Data de publicació: 25/juny/2020
Emprenta digital SHA1: 08b2fc27a56bffacb284d6eab3a7292da5369ad5
Data de publicació: 25/juny/2020
Emprenta digital SHA1: 0f607caf20e11b2716f277ee67c777d81efee3a3
Data de publicació: 10/juliol/2020
Emprenta digital SHA1: f51eb90be2d1ca54647bd38cf8a53155beab4939
Data de publicació: 10/juliol/2020

Contracte menor subministrament de Fullatons per turisme

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 901aec981e99143535dda6c5d84f8f9f0863c348
Data de publicació: 07/novembre/2019
Emprenta digital SHA1: fd3ff0388e8bcb16fc9a7d1c31c24b4e64fe566e
Data de publicació: 07/novembre/2019
Emprenta digital SHA1: 1ea5a19385bfdf2e58f9c3d1251fa832bdccfe9f
Data de publicació: 07/novembre/2019

Contracte menor subministrament de material informàtic

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 291b17e525baa761aa26d5a5c6672b6d142190a8
Data de publicació: 07/novembre/2019
Emprenta digital SHA1: 3924ad2e0517c78182c67053566bac52424ea84f
Data de publicació: 07/novembre/2019
Emprenta digital SHA1: 2cc72286b4ec65ff9ff1fe3f57d3356c8679f2cc
Data de publicació: 07/novembre/2019

Contracte menor de subministrament de material informàtic

L'oferta econòmica ha d'incloure la base imposable, la quota d'IVA i el preu total, de forma desglossada

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 82686007714f536985901b17c730e98beefad858
Data de publicació: 18/octubre/2019
Emprenta digital SHA1: 2cc72286b4ec65ff9ff1fe3f57d3356c8679f2cc
Data de publicació: 18/octubre/2019
Emprenta digital SHA1: 99cbf269a6c16e9cc408dfe31a17b82cb323bf69
Data de publicació: 18/octubre/2019

Pàgines

Subscriure a RSS - Subministraments