El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Destacam

Projecte de rehabilitació i millora del paviment de diversos carrers del municipi de Pollença

Alguns trams de diversos carrers de Pollença i del Port de Pollença es trobaven en molt mal estat i per tal de millorar la seguretat vial i l’estètica de les zones afectades es va procedir a la rehabilitació i millora del paviment d’aquests carrers.

La rehabilitació del paviment asfàltic s’ha duit a terme en els següents carrers del municipi de Pollença:

Projecte de rehabilitació dels arcs del claustre de Sant Domingo

Amb la voluntat de conservar un element que forma part del patrimoni del municipi s’ha projectat la rehabilitació dels arcs i les columnes que hi ha al claustre que amb el pas del temps s’han anat degradant.

La intervenció que es va dur a terme en els arcs del claustre de Sant Domingo pot esser considerada bàsicament com obres de manteniment. Val a dir que totes les intervencions portades a terme als arcs s'han realitzat previ consens amb l'arquitecte municipal i les tècniques de la Direcció Insular de Patrimoni Històric.

Projecte Edifici Montision

El Projecte tracta de les obres de rehabilitació, reforma i consolidació estructural de l'edifici municipal de Montision del SXVIII, edifici catalogat pel PGOU de Pollença. La rehabilitació abasta les obres de sanejament de forjats, nuclis de escales, paviments, paraments verticals, sostres, fusteries, dotació d'instal·lació elèctrica, climatització, telecomunicacions i prevenció de

incendis de l’edifici, aire especial atenció a la rehabilitació de l'escala de l'edifici Gòtica.

Projecte de rehabilitació i adequació de les infraestructures de la urbanització Gotmar del Port de Pollença

L’execució del present projecte pretén enterrar tots els serveis existents, solucionar problemes de les aigües pluvials i fecals, i assegurar la viabilitat a tota la urbanització, dotant-la d’una nova pavimentació del ferm asfàltic dels vials i la renovació de la pràcticament totes les voreres existents, millorar l’enllumenament a molts de carrers inexistent i soterrar el cablejat telefònic.

Pàgines