El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Visor Pollença

L'Ajuntament de Pollença, juntament emb els serveis cartogràfics del Consorci TIC Mallorca, han desenvolupat un visor cartogràfic vinculat a una nova base de dades geogràfica municipal de l'Ajuntament de Pollença, on progressivament s'anirà incorporant tota la documentació cartogràfica que es va generant als diferents departaments. Aquesta base de dades serà integrable en el sistema d’expedients electrònics municipal.

L'adopció d'aquesta tècnica, basada en el software cartogràfic lliure QGIS, permet centralitzar i unificar tota la informació referent al territori municipal de tots els departaments de l'Ajuntament, mantenint-la permanentment actualitzada i accessible. A més, permet que, a través del present visor, es posi a disposició de la ciutadania la informació que no conté dades personals, permetent una major transparència.

El sistema de referència emprat (ETRS89-31N) és el previst per la normativa, permetent en un futur disposar de serveis amb major connectivitat i interoperabilitat, com el WMS. No obstant, i de forma immediata, el públic general podrà accedir a la cartografia actualitzada en temps real en el LINK següent: