El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Sistema Integral de QualitatTurística En Destí

El Sistema Integral de QualitatTurística En Destí (d’ara endavant SICTED) és un projecte de millora de la qualitat dels destins turístics promogut per la Secretaria d’Estat de Turisme (SET), amb el suport de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), que treballa amb empreses i serveis turístics de fins a trenta-cinc oficis diferents, amb l’objectiu de millorar l’experiència i la satisfacció del turista. 

El municipi de Pollença fou un dels tres municipispioners (els altres foren Alcúdia i Formentera) en implantar aquest sistema de qualitat turística en destinació. Actualmentsetanta-vuit establiments de Pollençaformenpart delSICTED.

    • El SICTED ofereix els següents beneficis peral municipi de Pollença:
    • Establir una estructura de gestiópermanent que vetli per l’increment de la competitivitat de les empresesturístiques del destí. 
    • Oferir un nivell de qualitathomogeni en tots els serveis turístics. Incrementar la satisfacció dels turistes i fomentar-ne la fidelització. 
    • Incrementar la implicació i participació dels empresaris en el desenvolupamentturístic del destí. Participar juntament amb 191 destins en un projecte a nivell nacional.

    • El SICTED ofereixels següents beneficis pera les empreses/serveis turístics participants: 
    • Millorar la gestió interna, especialment la dels processosrelacionats amb la satisfacció del client.   
    • Incrementar la qualificació del’equip mitjançant el pla formatiu a quatre cicles, que consta de vint-i-quatremòduls formatius. 
    • Participar en el majorprojecte de qualitat turística desenvolupata Espanya, juntament amb més de 7.906 empreses. 

    • Rebreassistènciatècnica que ofereixsuport pera la millora.
    • Optar al distintiuCompromís de Qualitat Turística. 

El distintiu és el suport que acredita el compliment dels requisits establerts a la metodologia i reconeix l’esforç i el compromís amb la qualitat i la millora contínua, alhora que distingeix l’empresa davant la competència. El distintiu téuna validesabiennal, tot i que està condicionat a una avaluació anual de seguiment. S’hand’aplicar les normesd’identitat visual que estan a disposició dels distingitsa la plataforma SICTED.

Document adjunt: