El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Perfil del contractant

Comunicació sobre la integració del Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Pollença, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Des del 9 de març de 2018 i de conformitat amb el previst en l'article 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, el perfil de contractant de l'Ajuntament de Pollença passa a integrar-se en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Les persones interessades poden accedir a la informació i documentació dels contractes a través dels links que per a cada contracte s’insereixen en aquest perfil o bé directament a través de la web de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

Plataforma de contratación del sector público

Data de publicacióordenació ascendent Títol Tipus de procediment Tipus de contracte Data termini Enllaç
17/setembre/2020 Contracte d'obres d'instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques per autoconsum de 100 kw nominals amb dos punts de càrrega per a vehicles elèctrics - poliesportiu Pollença. Obert Obres dilluns, 28 setembre, 2020 mostra
18/agost/2020 Contracte menor subministre de 24 armilles antibales Obert Subministraments dimecres, 26 agost, 2020 mostra
14/agost/2020 Servei de cap de premsa, gestió de xarxes socials i relació amb mitjans de comunicació Obert Serveis dissabte, 29 agost, 2020 mostra
14/agost/2020 Servei de suport a la intervenció en la realització del control financer de l'Ajuntament de Pollença Obert Serveis dissabte, 29 agost, 2020 mostra
03/agost/2020 Contracte menor Instal·lació de la infraestructura de xarxa per a dotar d’accés a Internet a les aules de l’Escola de Música de l’Ajuntament de Pollença Obert Subministraments dimarts, 11 agost, 2020 mostra
24/juliol/2020 Contracte mixte de serveis i subministrament d'un aplicatiu informàtic per a la plataforma d'administració electrònica Obert dissabte, 1 agost, 2020 mostra
25/juny/2020 Servei i subministrament programa informàtic per gestió de l'àrea d'esports Obert Serveis mostra
25/juny/2020 Contracte menor subministra de material i equipament de gimnàs per l'àrea d'esport Obert Subministraments dilluns, 6 juliol, 2020 mostra
23/juny/2020 Contracte menor subministra d'ordinadors de sobretaula i thinstation Obert Subministraments dijous, 2 juliol, 2020 mostra
19/juny/2020 Serveis d'estades esportives i serveis complementaris Obert divendres, 26 juny, 2020 mostra

Pàgines

Subscriure a Perfil del contractant