El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Contracte menor subministra de material i equipament de gimnàs per l'àrea d'esport

Informació
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dijous, 25 juny, 2020 - 07:30
Data termini : 
dilluns, 6 juliol, 2020
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 8c9326205f22dbb282b540fa4ad0248f84c44934
Data de publicació: 29/juny/2020
Emprenta digital SHA1: c34009e4aa561bbaa8ef334d944ca52df513271b
Data de publicació: 29/juny/2020
Emprenta digital SHA1: 45d1d36a510a8e1db61a406158df1146c8e0abb2
Data de publicació: 29/juny/2020
Emprenta digital SHA1: a8db9638fa8bb3ba0e9d883a9d24851bec1a902d
Data de publicació: 10/juliol/2020
Emprenta digital SHA1: 1f9747610e9b1a3551b5225828d80d33759f65a7
Data de publicació: 10/juliol/2020