El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Curs d’història de Pollença

Us pot interessar

Biblioteca de Pollença


Biblioteca del Port de Pollença

  • Adreça: C/ del Metge Llopis, s/n,
  • Telèfon: 971 86 64 05
  • Contacte: bibliotecamoll@ajpollenca.net
  • Pere Salas, arxiver de Pollença i bibliotecari

El Curs d’història de Pollença es va començar a organitzar el 1994. Des d’un primer moment va ser una activitat de la Biblioteca i l’Arxiu Històric de Pollença, pertanyents a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Pollença. El seu coordinador sempre ha estat el bibliotecari-arxiver Pere Salas. El primer objectiu del curs és el de difondre la cultura i la història local (entesa com a Història de Pollença, però també de Mallorca). Un segon objectiu, no manco important, és el de transmetre els valors que aporta per al desenvolupament humà el coneixement històric en general. Per últim, el curs també ha estat una eina per apropar els pollencins a la Biblioteca i per donar a conèixer als investigadors externs l’Arxiu Històric de Pollença.

En el decurs d’aquestes vint edicions, s'han realitzat 138 conferències i 39 visites guiades, que sumen 177 actes en total del curs d'Història de Pollença.

Pel que fa al nombre de conferenciants, n’hi han participant 103, alguns dels quals han repetit actuació en diverses edicions.

El nombre de participants inscrits ha estat molt alt, d’una mitjana de 80 inscrits anualment, per la qual cosa, en l’edició actual es va decidir ubicar el curs al saló d’actes del Club Pollença (tot i que no era la primera vegada, ja que la dissetena edició dedicada a aquesta institució ja es féu al Club).

Totes aquestes intervencions han anat a càrrec de personalitats de reconegut prestigi en el camp de la Història de Mallorca, però també de la Història de l'Art, la Filologia, l'Antropologia o la Sociologia, entre d'altres.

Els cursos han combinat les intervencions a càrrec d’historiadors externs -normalment vinculats a la Universitat de les Illes Balears i veritables especialistes en cada un dels temes tractats- que tenien com a objectiu principal contextualitzar el cas de Pollença en àmbits teòrics, geogràfics i temporals amplis; amb les aportacions d'investigadors locals que han treballat expressament la història de Pollença. En no pocs casos les conferències del curs han estat un incentiu per desenvolupar o aprofundir investigacions específiques sobre la Història de Pollença o per ampliar el que s'havia fet fins aleshores. El curs també ha servit per donar sortida a investigacions en curs o per presentar-les al públic, tant a càrrec d’erudits locals com d’estudiants d’història.

El format del curs no ha variat des de la segona edició. Ha consistit en set conferències d’un hora i mitja de durada el divendres a vespre, i dues visites guiades que ocupen un dissabte al matí (aproximadament 5 hores cada una).

En cada edició, excepte la primera que va ser introductòria i general, s’ha tractat un aspecte concret de la Història de Pollença. Així, els cursos han girat entorn d’un eix temporal (per exemple sobre l’època medieval, la prehistòria, la Guerra Civil...) o temàtic (història de les dones, de la violència, de la vida quotidiana...).