El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Contacte àrea igualtat

Mitjançant aquesta plataforma podeu fer arribar a l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament de Pollença les denúncies o comentaris sobre aspectes de l’Administració local que impedeixen un entorn lliure de violència masclista.

També ens podeu fer arribar peticions o suggeriments en matèria d’igualtat i intentarem donar-hi resposta i millorar la nostra tasca.

Us agrairem que faciliteu alguna dada de contacte per tal de donar resposta a les vostres peticions i informar-vos del procés. En cap cas aquestes dades s'empraran amb altres finalitats.

Si la denúncia es vol fer de forma anònima, a l'apartat “Nom” podeu posar un àlies. En aquest cas no us podrem facilitar informació sobre el procés ni revisar consultes anteriors ja que no podrem verificar la vostra identitat i, per tant, que la reclamació ha estat feta per la mateixa persona.