El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Inici >> Arees >> Proves de català

Proves de català

Inscripció:

  • Telèfon: 971 53 01 08 (ext. 117)
  • Adreça: c/ del Calvari, 2. Primera planta
  • Contacte

Inscripció a les proves de llengua catalana

El Servei Lingüístic de l’Ajuntament de Pollença és un punt d’informació i inscripció de les proves de català que la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura del Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció General de Política Lingüística, convoca dos cops a l’any per obtenir els certificats oficials de coneixement de llengua catalana.

Qui són els destinataris de les proves de català?

Les persones majors de 16 anys.

Quins certificats es poden aconseguir a través d’aquestes proves de català?

Els certificats dels quals us podeu examinar són: A2, B1, B2, C1, C2 i LA

Quan surten publicades les convocatòries per a les proves de català?

Hi ha dues convocatòries per poder fer les proves de català, una per gener/febrer i l’altra per maig/juny.

On es duen a terme les proves de català?

A Calvià, Inca, Llucmajor, Manacor, Palma, Maó, Eivissa i Formentera.

Quin preu tenen?

Ordinària: A2, B1 i B2: 16,59 €   C1, C2 i LA: 23,55   Reduïda: A2, B1 i B2: 8,30 €       C1, C2 i LA: 11,78 €

Hi ha qualque mena de reducció en el preu?

Sí, les persones que estan en situació de desocupació, les que tenen una discapacitat del 33% o superior, les que perceben una pensió pública, les recloses a un centre penitenciari, les que són membres de família nombrosa o les que tenen el carnet jove europeu només paguen el 50% de la taxa.